PS Dolany 2012

Měkotěsnicí šoupata, přírubové excentrické uzavírací klapky s elektropohony, od/zavzdušňovací ventily.